Chính tả: Chữ hoa: V, X

1. Phương pháp:

- Viết chữ hoa V, X đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng: chữ đầu câu phải viết hoa.

a) Chữ V : gồm 3 nét :

- Nét 1 : kết hợp của nét cong trái và lượn ngang.

- Nét 2 : lượn dọc

- Nét 3 : nét móc xuôi phải.

b) Chữ X : gồm 1 nét viết liền (kết hợp của ba nét cơ bản : 2 nét móc hai đầu và 1 nét xiên).

2. Tập viết :

a) Tập viết chữ : V, X

b) Viết ứng dụng:

- Vượt suối băng rừng.

- Xuôi chèo mát mái.