Tập viết: Chữ hoa Y

1. Phương pháp:

- Viết chữ hoa Y đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng: chữ đầu câu phải viết hoa

Chữ Y gồm 2 nét : nét móc hai đầu và nét khuyết dưới, cao 8 ly ( 5 ly trên và 3 ly dưới).

2. Tập viết :

a) Tập viết chữ : Y

b) Viết ứng dụng: Yêu lũy tre làng.