Tiết 3 - 4

I. Bài đọc Cánh cam lạc mẹ

Cánh cam lạc mẹ

Cánh cam đi lạc mẹ

Gió xô vào vườn hoang

Giữa bao nhiêu gai góc

Lũ ve sầu kêu ran.

 

Chiều nhạt nắng trắng sương

Trời rộng xanh như bể

Tiếng cánh cam gọi mẹ

 

Khản đặc trên lối mòn

Bọ dừa dừng nấu cơm

Cào cào ngưng giã gạo

Xén tóc thôi cắt áo

 

Đều bảo nhau đi tìm

Khu vườn hoang lặng im

Bỗng râm ran khắp lối

Có điều ai cũng nói

Cánh cam về nhà tôi.

(Ngân Vịnh)

II. Trả lời câu hỏi về bài Cánh cam lạc mẹ

Câu hỏi:

a, Chuyện gì xảy ra với cánh cam?

b, Những ai đã quan tâm, giúp đỡ cánh cam?

c, Họ đã làm gì và nói gì để an ủi cánh cam?

Phương pháp:

a, Em đọc kĩ khổ thơ thứ nhất.

b, Em đọc khổ thơ thứ ba.

c, Em đọc khổ thơ thứ tư.

Lời giải chi tiết:

a, Cánh cam bị lạc mẹ, bị gió xô vào vườn hoang đầy gai góc.

b, Những người đã quan tâm, giúp đỡ cánh cam là: bọ dừa, cào cào, xén tóc

c, Mọi người đều dừng công việc của mình để đi tìm cánh cam và mời cánh cam về nhà mình.

III. Nói và đáp theo tình huống

Câu hỏi

a, An ủi, động viên bạn khi bạn bị mệt.

b, Mời bạn đọc một cuốn truyện hay.

c, Đề nghị bạn hát một bài trước lớp.

Phương pháp:

Em đọc kĩ các tình huống.

Lời giải chi tiết:

a, Bạn mệt lắm không? Mình lấy nước cho bạn uống.

Bạn mệt lắm không? Mình xin cô giáo đưa bạn xuống phòng y tế nhé!

b, Cuốn truyện này hay lắm! Bạn có muốn đọc không?

Cuốn truyện này hay lắm! Mình nghĩ là bạn sẽ thích đọc đấy!

c, Bạn hát hay lắm! Bạn hát tặng cả lớp một bài nhé!

Giọng hát của bạn hay lắm! Bạn hát một bài nhé!

IV. Tìm từ chỉ hoạt động của con vật trong bài Cánh cam lạc mẹ

Con vật

Từ chỉ hoạt động

Cánh cam

đi lạc, gọi mẹ

Ve sầu

kêu ran

Bọ dừa

dừng nấu cơm, bảo nhau đi tìm, nói

Cào cào

ngưng dã gạo, bảo nhau đi tìm, nói

Xén tóc

thôi cắt áo, bảo nhau đi tìm, nói

Luyện bài tập vận dụng tại đây!