Tiết 5 - 6

I. Quan sát tranh, tìm từ chỉ sự vật và màu sắc của sự vật

Quan sát tranh và tìm từ ngữ chỉ: 

a, Chỉ sự vật

b, Chỉ màu sắc của sự vât

Trả lời:

Từ chỉ sự vật

Từ chỉ màu sắc của sự vật

Con thuyền

Nâu

Dòng sông

Xanh biếc

Bụi tre/cây tre/lũy tre

Xanh xì

Bầu trời

Xanh da trời

Mây

Trắng

Dãy núi

Xanh thẫm

Cỏ ven sông

Xanh rờn

Bò/bê

Nâu đỏ/vàng

Con đường

Nâu đất

Đàn chim

Trắng

II. Tạo câu có từ chỉ sự vật và màu sắc của sự vật

- Dòng sông xanh biếc.

- Hai bên bờ, cỏ xanh mơn mởn.

- Đàn bò vàng ung dung gặm cỏ.

- Bầu trời trong xanh.

- Những đám mây trắng trôi lững lờ.

- Đàn chim trắng đen bay dập dờn.

III. Ôn tập về dấu câu trong một đoạn văn

Mặt trời thấy cô đơn □ buồn bã vì phải ở một mình suốt cả ngày □ Mặt trời muốn kết bạn với trăng □ sao □ Nhưng trăng □ sao còn bận ngủ để đêm thức dậy chiếu sáng cho mặt đất.

Phương pháp:

- Dấu chấm: Được đặt khi kết thúc một câu, sau dấu chấm phải viết hoa.

- Dấu phẩy: Ngăn cách giữa các từ cùng chỉ sự vật. Ngăn cách giữa các từ cùng chỉ trạng thái.

Lời giải chi tiết:

Mặt trời thấy cô đơn, buồn bã vì phải ở một mình suốt cả ngày. Mặt trời muốn kết bạn với trăng, sao. Nhưng trăng, sao còn bận ngủ để đêm thức dậy chiếu sáng cho mặt đất.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!