Bài 25: Viết: Chữ hoa V

I. Hướng dẫn viết chữ hoa V (kiểu 2)

1. Cấu tạo

+ Cỡ vừa cao 5 li, cỡ nhỏ cao 2,5 li

+ Gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 3 nét cơ bản (nét móc hai đầu, nét cong phải, nét cong dưới nhỏ).

2. Cách viết 

Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét móc hai đầu (đầu móc bên trái cuộn vào trong, đầu móc bên phải hướng ra ngoài), lượn bút lên viết tiếp nét cong phải (hơi duỗi), tới đường kẻ 6 thì lượn vòng trở lại viết nét cong dưới (nhỏ), cắt ngang nét cong phải, tạo một vòng xoắn nhỏ (cuối nét), dừng bút gần đường kẻ 6.

II. Viết ứng dụng chữ hoa V (kiểu 2)

- Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh

- Việt Nam, quê hương yêu dấu

- Vâng lời cha mẹ