Bài 28: Viết: Nghe – viết: Khám phá đáy biển ở Trường Sa

I. Nghe viết: Khám phá đáy biển ở Trường Sa

Khám phá đáy biển ở Trường Sa

        Biển ở Trường Sa có những loài cá đẹp rực rỡ và lạ mắt. Từng đàn cá đủ màu sắc, dày đặc đến hàng trăm con tạo nên một tấm thảm hoa di động. Những vỉa san hô chạy dài từ chân mỗi đảo xuống sâu dần dưới đáy biển.

Lưu ý:

- Cách trình bày một đoạn văn, thụt vào đầu dòng 1 chữ. Viết hoa chữ cái đầu tiên của đoạn văn đó. Viết hoa chữ cái đầu tiên trong tên nhan đề. Kết thúc đoạn văn phải có dấu chấm. Chữ cái đầu mỗi câu phải viết hoa. Viết hoa từ chỉ tên địa danh Trường Sa

- Chú ý những dấu câu sử dụng trong đoạn văn: dấu chấm (3), dấu phẩy (1)

- Chú ý viết đúng những từ khó: Trường Sa, loài cá, rực rỡ, lạ mắt, màu sắc, dày đặc, hàng trăm, tấm thảm hoa, di động, vỉa san hô, …

II. Phân biệt it và uyt

- it: ít ỏi, quả mít, ríu rít, hít hà, mù mịt, con vịt, bịt mắt, .... 

uyt: xe buýt, huýt sáo, xuỵt xuỵt, tuýt còi, xoắn xuýt, suýt ngã, ....

III. Phân biệt iêu và ươu

- iêu: miêu tả, liêu xiêu, kiêu căng, thiếu thốn, tiều phu, nhiều, vải thiều, diều hâu, thiêu đốt, phiêu lưu, cái kiệu,…

- ươu: con khướu, hươu sao, rượu, bướu cổ,…

IV. Phân biệt in và inh

- in: xin lỗi, tin tưởng, kín đáo, tín nhiệm, mịn màng, cục pin, nín khóc, bịn rịn, máy in, tin học, tin tức, tin nhắn, ....

inh: xinh đẹp, tinh mắt, kính trọng, tính toán, minh mẫn, bình thường, kinh khủng, chính phụ, băng dính,....

Luyện bài tập vận dụng tại đây!