Bài 29: Viết: Ôn chữ hoa Q, V

I. Hướng dẫn viết chữ hoa Q (kiểu 2)

1. Cấu tạo

+ Cỡ vừa cao 5 li; cỡ nhỏ cao 2,5 li

+ Nét viết chữ viết hoa Q (kiểu 2) là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong trên, cong phải và lượn ngang (tạo vòng xoắn nhỏ ở 7chân chữ).

2. Cách viết 

Đặt bút giữa đường kẻ 4 và đường kẻ 5, viết nét cong trên (nhỏ) đến đường kẻ 6, viết tiếp nét cong phải (to), xuống tới đường kẻ 1 thì lượn vòng trở lại viết nét lượn ngang từ trái sang phải (cắt ngang nét cong phải), tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ; dừng bút ở đường kẻ 2. 

 

II. Hướng dẫn viết chữ hoa V (kiểu 2)

1. Cấu tạo

+ Cỡ vừa cao 5 li, cỡ nhỏ cao 2,5 li

+ Gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 3 nét cơ bản (nét móc hai đầu, nét cong phải, nét cong dưới nhỏ).

2. Cách viết 

Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét móc hai đầu (đầu móc bên trái cuộn vào trong, đầu móc bên phải hướng ra ngoài), lượn bút lên viết tiếp nét cong phải (hơi duỗi), tới đường kẻ 6 thì lượn vòng trở lại viết nét cong dưới (nhỏ), cắt ngang nét cong phải, tạo một vòng xoắn nhỏ (cuối nét), dừng bút gần đường kẻ 6.

III. Viết ứng dụng chữ hoa Q (kiểu 2)

- Trần Quốc Toản là người anh hùng nhỏ tuổi

- Quê cha đất tổ

- Quê hương em tươi đẹp biết bao!

- Quê em có dòng sông uốn lượn