Luyện BTTN MÔN TOÁN - Lớp 3

Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 là những kiến thức nối tiếp về phép nhân và phép chia đã học ở lớp 2. Con sẽ được luyện tập các bài toán về phép nhân, chia trong phạm vi 9 với đầy đủ các mức độ từ cơ bản đến nâng cao đồng thời biết cách vận dụng vào giải các bài toán đố trong thực tế. Cùng Vungoi.vn luyện tập để học giỏi toán hơn.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Hệ thống bài tập về Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000, luyện tập bảng nhân 6, 7, 8, 9; phép nhân, chia số có hai hoặc ba chữ số với số có một chữ số; tìm một trong các phần bằng nhau của một số; gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần; tìm số chia, bảng các đơn vị đo độ dài; so sánh số lớn gấp mấy lần số bé và so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn; tính giá trị biểu thức Toán lớp 3 có đáp án và lời giải chi tiết, với phương pháp giải. Giúp con học tập và chuẩn bị cho các kì thi giữa học kì, cuối học kì.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.