Luyện BTTN MÔN TOÁN - Lớp 3

Bài tập Các số đến 100 000 với kiến thức cô đọng, dạng toán đa dạng được Vungoi.vn chọn lọc theo từng chủ đề từ cơ bản đến nâng cao, giúp con luyện tập đọc, viết, so sánh các số có năm chữ số, các phép tính trong phạm vi 100 000 và áp dụng vào giải các bài toán đố.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Hệ thống bài tập về Các số đến 100 000 với các chủ đề từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải, luyện tập các dạng toán đọc, viết, so sánh các số có năm chữ số; phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000, đơn vị đo diện tích và diện tích hình chữ nhật, hình vuông, xem đồng hồ, giải các bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) và Tiền Việt Nam.

Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.