Tập làm văn: Nói về đội thiếu niên tiền phong. Điền vào giấy tờ in sẵn

Phương pháp :

- Bằng những hiểu biết của bản thân hoặc từ những thông tin em thu thập được từ báo đài.

- Nhớ lại kiến thức viết đơn.

1. Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Gợi ý :

a) Đội thành lập ngày nào ?

b) Những đội viên đầu tiên của Đội là ai ?

c) Đội được mang tên Bác từ khi nào ?

Trả lời : Những điều em biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh :

a) Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1941 bởi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ở gần hang Pác Bó, Cao Bằng.

b) Những đội viên đầu tiên của Đội là :

  1. Nông Văn Dền (đội trưởng- bí danh: Kim Đồng)

  2. Nông Văn Thàn (bí danh Cao Sơn)

  3. Lý Văn Tịnh (bí danh Thanh Minh)

  4. Lý Thị Nạ (bí danh Thanh Thủy)

  5. Lý Thị Xậu (bí danh Thủy Tiên)

c) Đội qua nhiều lần đổi tên và lần cuối cùng Đội mang tên Bác Hồ vào ngày 30/1/1970.

2. Hãy chép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống.

Gợi ý cách làm : Con điền đầy đủ và chính xác thông tin của bản thân em vào phần trống.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                              Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

 

        Kính gửi : Thư viện Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

        Em tên là :  Chu Anh Thơ

        Sinh ngày :   05/04/2009                             Nam (nữ) : Nữ

        Nơi ở :   số 12, Duy Tân,  P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

        Học sinh lớp : 3A                Trường : Tiểu học Đoàn Thị Điểm

        Em làm đơn này đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 2018– 2019

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

        Em xin trân trọng cảm ơn.

 

                                                                                     Người làm đơn

                                                                                              Thơ

                                                                                      Chu Anh Thơ