Chính tả: Chơi chuyền

Phương pháp :

- Lưu ý viết đúng chính tả một số từ: chuyền, rời, dẻo dai…

- Viết nắn nót, đúng lỗi chính tả.

- Viết hoa các chữ đầu câu thơ

- Phân biệt khi viết vần ao/oao, l/n

1. Nghe - viết :

    Chơi chuyền

“Chuyền chuyền một

Môt, một đôi

Chuyền chuyền hai

Hai, hai đôi

Mắt sáng ngời

Theo hòn cuội

Tay mềm mại

Vơ que chuyền.

 

Mai lớn lên

Vào nhà máy

Công nhân mới

Giữa dây chuyền

Đón bạn trên

Chuyền bạn dưới

Mắt không mỏi

Tay không  rời

Chuyền dẻo dai

Chuyền chuyền mãi…”

2. Điền vào chỗ trống ao hay oao ?

ngọt ng…` , mèo kêu ng… ng…, ng… ngán

Trả lời: ngọt ngào, mèo kêu ngoao ngoao, ngao ngán

3. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n, có nghĩa như sau:

- Cùng nghĩa với hiền: lành

- Không chìm dưới nước: nổi

- Vật dùng để gặt lúa, cắt cỏ: liềm

b) Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau:

- Trái nghĩa với dọc: ngang

- Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước: hạn

- Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc: đàn

Luyện bài tập vận dụng tại đây!