Chính tả: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

1. Nghe – viết :

Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

    Nhạc sĩ Văn Cao tham gia cách mạng từ khi còn trẻ. Ông sáng tác bài hát “Tiến quân ca” trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa. Bài ca đã nhanh chóng được phổ biến trong cả nước và được Quốc hội đầu tiên của nước ta chọn làm Quốc ca. Không chỉ sáng tác nhạc, Văn Cao còn vẽ tranh và làm thơ.

? Tìm các từ được viết hoa trong bài chính tả.

Trả lời :

- Chữ đầu tiên trong tên bài : Người

- Tên riêng : Văn Cao, Tiến, Quốc, Việt Nam.

- Chữ đứng đầu câu : Nhạc, Ông, Bài, Không.

2. Điền vào chỗ trống :

a) l hay?

Buổi trưa …im dim

Nghìn con mắt …á

Bóng cũng …ằm im

Trong vườn êm ả.

                        Huy Cận

Trả lời :

Buổi trưa lim dim

Nghìn con mắt

Bóng cũng nằm im

Trong vườn êm ả.

b) ut hay uc ?

Con chim chiền chiện

Bay v…´ v…´ cao

Lòng đầy yêu mến

Kh…´ hát ngọt ngào.

                            Huy Cận

Trả lời :

Con chim chiền chiện

Bay vút vút cao

Lòng đầy yêu mến

Khúc hát ngọt ngào.

3. Đặt câu phân biệt hai từ trong từng cặp sau :

a) nồi - lồi, lo - no

Gợi ý :

- Cơm được nấu bằng nồi đất ăn rất ngon.

- Mặt đường lồi lõm, đi lại rất khó.

- Bà lo cơn bão sẽ làm hỏng ruộng lúa chín.

- Đàn lợn con no căng bụng

b) trút - trúc, lụt - lục

- Thu sang, hàng cây trút hết lá vàng úa.

- Cây trúc soi nghiêng mái tóc xuống mặt ao.

- Cứ trời mưa to, đường phố lại ngập lụt.

- Bé lục thùng đồ chơi để tìm chiếc cần cẩu yêu thích.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!