Chính tả: Tiếng đàn

1. Nghe – viết : Tiếng đàn (từ Tiếng đàn bay ra vườn … đến hết)

2. Thi tìm nhanh :

a) - Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm s .

Gợi ý :  so sánh, sóng sánh, song song, sạch sẽ, sáng sủa, sa sẩy, sỗ sàng, sung sướng, sẵn sàng,…

  - Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm x.

Gợi ý : xông xáo, xa xỉ, xiềng xích, xốn xang , xôn xao, xao xác, xầm xì, xinh xắn, xúng xính, xanh xao, xoèn xoẹt, xây xẩm, xinh xịch, xa xả, xì xụp, xó xỉnh, xa xa, xa xăm, xào xạc

b) - Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng  mang thanh hỏi .

Gợi ý :  bẩn thỉu, chểnh mảng, cẩu thả, tỉ mỉ, thỉnh thoảng, lải nhải, đủng đỉnh, huỷ bỏ, lủng củng, lỉnh kỉnh, tủm tỉm, chỉ bảo, rỉ rả, …

    - Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh ngã .

Gợi ý : dễ dãi, kì lưỡng,lãng đãng, lã chã, rỗi rãi, cãi vã, lẽo đẽo, lỗ chỗ, võ vẽ, vững chãi,...

Luyện bài tập vận dụng tại đây!