Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi: Bằng gì? Dấu hai chấm

Phương pháp :

- Tác dụng của dấu hai chấm :

+ Dùng để báo hiệu cho người đọc, người viết biết các câu tiếp theo là lời nói , lời kể của một nhân vật, hoặc lời giải thích cho sự việc  đứng  trước.

+ Khi báo hiệu lời nói của nhân vật, dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu ngoặc kép hay dấu gạch đầu dòng.

1. Tìm các bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Bằng gì ?” :

a) Voi uống nước bằng vòi.

b) Chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng nan tre dán giấy bóng kính.

c) Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình.

Trả lời :

a) Voi uống nước bằng vòi.

b) Chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng nan tre dán giấy bóng kính.

c) Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình.

2. Trả lời các câu hỏi sau :

a) Hằng ngày, em viết bài bằng gì ?

- Hằng ngày, em viết bài bằng bút mực.

b) Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gì ?

- Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gỗ.

c) Cá thở bằng gì ?

- Cá thở bằng mang.

3. Trò chơi : Hỏi đáp với bạn em bằng cách đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi có cụm từ “Bằng gì?”

Gợi ý :

a) Chiếc thước kẻ này làm bằng gì ?

- Chiếc thước kẻ này làm bằng nhựa.

b) Cậu đi học bằng gì ?

- Tớ đi học bằng xe đạp.

4) Chọn dấu câu nào để điền vào mỗi ô trống :

a) Một người kêu lên ... "Cá heo !"

Trả lời : Một người kêu lên : "Cá heo !"

b) Nhà an dưỡng trang bị cho các cụ những thứ cần thiết ... chăn, màn, giường chiếu, xoong nồi, ấm chén pha trà ...

Trả lời : Nhà an dưỡng trang bị cho các cụ những thứ cần thiết : chăn, màn, giường chiếu, xoong nồi, ấm chén pha trà ...

c) Đông Nam Á gồm mười một nước là ... Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông-ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po.

Trả lời : Đông Nam Á gồm mười một nước là : Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông-ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!