Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì ?

1. Tìm các từ :

a) Chỉ trẻ em. M: thiếu niên

b) Chỉ tính nết của trẻ em. M: ngoan ngoãn

c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em. M: thương yêu

Gợi ý :

a) Chỉ trẻ em : thiếu niên, thiếu nhi, nhi đồng, trẻ thơ,…

b) Chỉ tính nết của trẻ em : ngoan ngoãn,lễ phép, chăm chỉ, ngây thơ, hồn nhiên, tinh nghịch, hiếu động,…

c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em : thương yêu, che chở, nuôi nấng, dạy dỗ,…

2. Tìm các bộ phận của câu:

- Trả lời câu hỏi “Ai (cái gì, con gì) ?.

- Trả lời câu hỏi “Là gì ?”.

a) Thiếu nhi là măng non của đất nước.

b) Chúng em là học sinh tiểu học.c

c) Chích bông là bạn của em.

Trả lời :

3. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm:

a) Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

b) Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ Quốc

c) Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

Trả lời :

- Cây gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam ?

- Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc ?

- Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là gì ?

Luyện bài tập vận dụng tại đây!