Ôn tập giữa học kì I: Tiết 2

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm dưới đây :

a) Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường.

b) Câu lạc bộ thiếu nhi là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tập.

Trả lời : 

a) Ai là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường ?

b) Câu lạc bộ thiếu nhi là gì ?

3. Kể lại một câu chuyện đã học trong 8 tuần đầu.

Gợi ý : kể lại câu chuyện “Ai có lỗi”

Em  đã  được học rất nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa, sau đây em xin kể lại câu chuyện “Ai có lỗi”. Chuyện xảy ra như sau :

   En-ri-cô và Cô-rét-ti ngồi học cạnh nhau. Một lần, En-ri-cô đang viết thì Cô-rét-ti chạm vào khuỷu tay làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. En-ri-cô nổi giận và cho rằng Cô-rét-ti cố ý, cậu ấy đã trả thù bằng cách đẩy Cô-rét-ti một cái đến hỏng trang tập viết. Cô-rét-ti giận đỏ mặt, giơ tay tên dọa En-ri-cô và hẹn lát sẽ gặp nhau ở cổng.

   Khi cơn giận lắng xuống, En-ri-cô bắt đầu cảm thấy hối hận, cậu nhìn xuống vai áo Cô-rét-ti thấy bị sứt chỉ, có thể do câu ấy đã vác củi giúp mẹ, En-ri-cô muốn nói lời xin lỗi với bạn nhưng không đủ can đảm.

   Tan học, Cô-rét-ti đi theo sau, En-ri-cô rút cây thước và giơ lên, cậu bạn cười hiền hậu: “Ấy đừng! Ta lại thân nhau như trước đi!. Và rồi En-ri-cô ôm chầm lấy bạn.

    Về nhà, En-ri-cô đã kể lại câu chuyện cho bố nghe, nhưng  bố mắng: “Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn”.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!