Ôn tập giữa học kì I: Tiết 5

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để bổ sung ý nghĩa cho các từ in đậm :

   Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp (xinh xắn, lộng lẫy) nhiều tầng. Trên đầu mỗi bông hoa lại đính một hạt sương. Khó có thể tưởng tượng bàn tay (tinh khôn, tinh xảo) nào có thể hoàn thành hàng loạt công trình đẹp đẽ, (tinh tế, to lớn) đến vậy.

Theo Phạm Đức

Trả lời :

   Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp xinh xắn nhiều tầng. Trên đầu mỗi bông hoa lại đính một hạt sương. Khó có thể tưởng tượng bàn tay tinh xảo nào có thể hoàn thành hàng loạt công trình đẹp đẽ, tinh tế đến vậy.

3. Đặt 3 câu theo mẫu Ai làm gì ?

Gợi ý :

a) Bà đang ru bé Lan ngủ.

- Ai đang ru bé ngủ ?

- Bà đang làm gì ?

b) Cô giáo giảng bài rất say sưa.

- Ai giảng bài rất say sưa ?

- Cô giáo làm gì ?

c) Bố đang cố gắng sửa lại chiếc quạt hỏng.

- Ai đang cố gắng sửa lại chiếc quat hỏng ?

- Bố đang làm gì ?