Ôn tập giữa học kì II: Tiết 5

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Dựa vào bài tập làm văn miệng ở tiết 3, hãy viết báo cáo gửi cô (thầy) tổng phụ trách theo mẫu sau:

      Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

                                                                     …, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ

THÁNG THI ĐUA “XÂY DỰNG ĐỘI VỮNG MẠNH”

CỦA CHI ĐỘI …

               Kính gửi : Cô (thầy) tổng phụ trách

         Chúng em xin báo cáo kết quả hoạt động của chi đội … trong tháng … vừa qua như sau:

  1. Về học tập
  2. Về lao động
  3. Về công tác khác

                                                                                                      Chi đội trưởng

Hướng dẫn viết báo cáo :

          Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

                                                                    Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ

THÁNG THI ĐUA “XÂY DỰNG ĐỘI VỮNG MẠNH”

CỦA CHI ĐỘI …

               Kính gửi : Cô tổng phụ trách

         Chúng em xin báo cáo kết quả hoạt động của chi đội 3B trong tháng 4 vừa qua như sau:

  1. Về học tập : Toàn chi đội đạt được 115 điểm giỏi, 65 điểm khá. Các bạn đi học đúng giờ, học bài và làm bài tập đầy đủ.
  2. Về lao động : Chi đội đã tham gia hai buổi làm vệ sinh toàn trường, mọi thành viên đều có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
  3. Về các công tác khác : Chi đội đã đóng góp được 34 đầu sách cho thư viện nhà trường, đã tổ chức một buổi sinh hoạt với chủ đề "Nói năng lịch sự". Ngoài ra còn kết nạp thêm 4 đội viên.

    Nổi bật trong tháng thi đua này là các bạn Lê Minh, Hoàng Tú Trang, Bảo Sơn, Ngọc Anh. Minh Đức.

          Chi đội trưởng

                Chi   

    Nguyễn Phương Chi