Tập đọc: Bận

1. Nội dung

Tất cả mọi người, mọi vật và ngay cả em bé cũng đều bận rộn làm những công việc có ích , đem niềm vui nhỏ góp vào cuộc đời.

2. Giải nghĩa từ khó

- Sông Hồng : Sông lớn nhất miền Bắc, chảy qua Hà Nội.

- Vào mùa : bước vào thời gian  gieo hạt, cấy lúa hoặc gặt hái.

- Đánh thù : đánh giặc, bảo vệ đất nước.

3. Phương pháp

- Rèn cách đọc bài trôi chảy, diễn cảm, ngắt nhịp đúng, chú ý một số từ khó: bận, thành thơ, đánh thù, thổi nấu, rộn vui.

- Hiểu được nội dung, ý nghĩa bài thơ và học thuộc lòng.

- Trả lời câu hỏi ngắn gọn, súc tích.

4. Trả lời câu hỏi

1) Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận những việc gì ?

- Mọi vật, mọi người xung quanh bé đều hoạt động và làm việc góp sức nhỏ để làm cho cuộc đời thêm vui: Trời bận xanh, sông bận chảy, xe bận chạy, lịch bận tính ngày, chim bận bay, cờ bận vẫy gió, chữ bận thành thơ, hạt bận vào mùa, than bận làm ra lửa. Cô bận cấy lúa, chú bận thù, mẹ bận hát ru, bà bận thổi nấu.

2) Bé bận những việc gì ?

Bé bận bú, bận ngủ, chơi đùa , bận tập khóc cười và nhìn ánh sáng.

Bé cũng đóng góp cho cuộc đời những niềm vui.

4) Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui ?

Mọi người, mọi vật bận mà vẫn vui vẻ, yêu đời vì họ làm những công việc có ích và tốt đẹp. Bận rộn còn khiến mọi người trở nên khỏe khoắn hơn.

5) Học thuộc lòng bài thơ.

Học thuộc bài thơ bằng cách chép chính tả hoặc đọc đi đọc lại nhiều lần.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!