Luyện BTTN MÔN TOÁN - Lớp 4

Chương Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng được Vungoi.vn ôn tập các kiến thức về số tự nhiên đã học ở các lớp dưới; thêm vào đó bổ sung kiến thức về các đơn vị đo khối lượng và bảng đơn vị đo khối lượng, đồng thời giúp các con luyện tập cách tìm số trung bình cộng cũng như cách đọc biểu đồ và giải các bài toán liên quan đến biểu đồ .

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng được Vungoi.vn giúp các con ôn tập cách đọc, viết, so sánh và sắp xếp các số tự nhiên, luyện tập về biểu thức có chứa một chữ; bổ sung kiến thức về các đơn vị đo khối lượng và bảng đơn vị đo khối lượng cũng như các đơn vị đo thời gian; luyện tập các dạng toán liên quan đến số trung bình cộng; cách quan sát, đọc biểu đồ và giải bài toán liên quan đến biểu đồ. Các câu hỏi trên Vừng ơi đều có đáp án và lời giải chi tiết cùng phương pháp giải giúp các con nắm rõ nội dung kiến thức trên.

Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.