Luyện BTTN MÔN TOÁN - Lớp 4

Chương Bốn phép tính với số tự nhiên. Hình học tổng hợp kiến thức về các phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia số tự nhiên và các tính chất của các phép tính đó; đồng thời bổ sung các kiến thức mới về hình học. Các câu hỏi trên Vừng ơi có đáp án và lời giải chi tiết cùng phương pháp giải giúp các con nắm vững nội dung kiến thức đã nêu.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập Bốn phép tính với số tự nhiên. Hình học giúp các con nắm chắc lí thuyết và cách giải các bài toán về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia số tự nhiên cũng như áp dụng các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép nhân để tính toán. Đồng thời bổ sung kiến thức về hình học như cách xác định góc nhọn, góc tù, góc bẹt, các đường thẳng vuông góc, các đường thẳng song song.

Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.