Luyện BTTN MÔN TOÁN - Lớp 4

Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành có đáp án và lời giải chi tiết giúp các con nắm vững kiến thức về các dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 và giải các bài toán liên quan; biết cách vẽ và tính diện tích hình bình hành.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành có đáp án và lời giải chi tiết giúp các con nắm chắc lý thuyết về các dấu hiệu chia hết cho 2,5, 9, 3; luyện tập các bài toán liên quan đến các dấu hiệu chia hết; nhận biết được hình bình hành và một số đặc điểm của nó, đồng thời biết cách tính chu vi, diện tích hình bình hành.

Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.