Luyện BTTN MÔN TOÁN - Lớp 4

Chương Phân số - Các phép tính với phân số là chương gồm các kiến thức mới và quan trọng trong chương trình toán 4 đó là phân số. Nội dung của chương cho ta biết các kiến thức cơ bản về về phân số cũng như phương pháp giải của các dạng toán quan trọng về phân số.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập Phân số - Các phép tính với phân số giúp các con ôn tập về phân số, tính chất cơ bản của phân số, cách so sánh phân số cũng như các phép toán cộng, trừ, nhân, chia hai phân số; nắm được phương pháp giải của các dạng toán có lời văn liên quan đến phân số như tìm giá trị phân số của một số, tìm một số khi biết giá trị phân số của một số. Các câu hỏi luyện tập trên Vungoi.vn đều có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải giúp các con nắm vững các nội dung này.

Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.