Luyện BTTN MÔN TOÁN - Lớp 4

Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ là một trong những chương hay nhất trong toán 4, các bài tập có lời văn liên quan đến tỉ số luôn luôn xuất hiện trong đề thi cuối kì chiếm số điểm cao. Nội dung chương cho ta biết cách giải các bài toán tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số, tỉ lệ bản đồ và ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ có đáp án và lời giải chi tiết giúp ghi nhớ các bài toán quan trọng đó là tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số, tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số; luyện tập tỉ lệ bản đồ và các ứng dụng của tỉ lệ bản đồ khi tìm độ dài trên bản đồ hoặc độ dài thực tế của một vật nào đó.

Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.