LUYỆN CHỦ ĐỀ Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật – Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện – Kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật Lớp 4

THÔNG HIỂU (20%)

VẬN DỤNG (60%)

VẬN DỤNG CAO (20%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện