Chính tả: Kim tự tháp Ai Cập; Phân biệt s/x; iêt/iêc

I. Nghe – viết Kim tự tháp Ai Cập

Kim tự tháp Ai Cập

Kim tự tháp Ai Cập là lăng mộ của các hoàng đế Ai Cập cổ đại. Đó là những công trình kiến trúc xây dựng toàn bằng đá tảng. Từ cửa kim tự tháp đi vào là một hành lang tối và hẹp, đường càng đi càng nhằng nhịt dẫn tới những giếng sâu, phòng chứa quan tài, buồng để đồ,… Thăm kim tự tháp, người ta không khỏi ngạc nhiên: Người Ai Cập cổ không có những phương tiện chuyên chở vật liệu như hiện nay, làm thế nào mà họ đã vận chuyển được những tảng đá to như vậy lên cao.

II. Phân biệt s/x; iêt/iêc

1. Phân biệt s/x

- Một số từ có chứa âm đầu là s: so sánh, sĩ số, cây súng, sung sướng, sâu xa, con sáo, sưng tấy, sung túc, số học, sợ hãi,…

- Một số từ có chứa âm đầu là x: xấu xí, xa xăm, xào xạc, xinh xinh, xinh xắn, xốc nổi, xôi xéo, xào nấu, cây xăng, ….

2. Phân biệt iêt/iêc

- Một số từ có chứa vần iêt: hiểu biết, mải miết, xiết chặt, tê liệt, biệt đội, thiệt thòi, tiêu diệt, nhiệt độ, ….

- Một số từ có chứa vần iêc: xanh biếc, chiếc áo, tiếc nuối, bữa tiệc, liếc mắt, làm xiếc,….

Luyện bài tập vận dụng tại đây!