Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang

Dấu gạch ngang được dùng để:

1. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại:

Ví dụ:

Thấy tôi đang run rẩy không dám lên tiếng, thầy chủ động lại gần vỗ vai tôi rồi nói:

- Cố lên, em có thể làm được mà.

2. Đánh dấu phần chú thích:

Ví dụ:

Con hi vọng món quà nhỏ này có thể làm  bố bớt nhức đầu – Pa-xcan nói.

3. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê:

Ví dụ:

Những việc cần làm trong ngày:

- Nấu cơm.

- Dọn nhà.

- Trông em.

- Hoàn thành bài tập về nhà.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!