Tập đọc: Bốn anh tài

I. Hiểu bài

1. Chú thích

- Cẩu Khây (tiếng Tày): chín chõ xôi

- Tinh thông: hiểu biết thấu đáo, có khả năng vận dụng thành thạo

- Yêu tinh: con vật tưởng tượng, có nhiều phép thuật và rất độc ác

2. Ý nghĩa bài học

Ca ngợi sức khỏe, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa của bốn anh em Cẩu Khây.

3. Nội dung bài học

Câu 1: Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?

Trả lời:

Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng vô cùng đặc biệt:

- Còn nhỏ nhưng ăn một lúc hết chín chõ xôi

- Lên mười tuổi sức đã thành trai mười tám

- Mười lăm tuổi đã tinh thông võ nghệ

Câu 2: Có chuyện gì xảy ra với quê hương Cẩu Khây?

Trả lời:

Quê hương Cẩu Khây có yêu tinh xuất hiện, bắt người và súc vật khiến bản làng tan hoang, nhiều nơi không còn ai sống

Câu 3: Cẩu Khây đi diệt trừ yêu tinh cùng những ai?

Trả lời:

Cẩu Khây đi diệt trừ yêu tinh cùng với:

- Nắm Tay Đóng Cọc

- Lấy Tai Tát Nước

- Móng Tay Đục Máng

Câu 4: Mỗi người bạn của Cẩu Khây có tài năng gì?

Trả lời:

Mỗi người bạn của Cẩu Khây đều có sức khỏe và tài năng vô cùng đặc biệt:

Nắm Tay Đóng Cọc - Có thể dùng tay làm vồ đóng cọc, sức mạnh từ nắm đấm vô cùng phi thường

Lấy Tai Tát Nước - Có thể dùng vành tai tát nước, tới những thửa ruộng cao tận mái nhà

Móng Tay Đục Máng - Có thể đục gỗ thành lòng máng dẫn nước vào ruộng

II. Hướng dẫn đọc diễn cảm

- Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn, bài. Đọc liền mạch các tên riêng Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tai Tát Nước, Móng Tay Đục Máng

- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể khá nhanh; nhấn giọng những từ ngữ ca ngợi tài năng, sức khỏe, nhiệt thành làm việc nghĩa của bốn cậu bé.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!