Tập đọc: Dù sao thì trái đất vẫn quay

I. Hiểu bài

1. Chú thích

- Cô-péc-ních (1473 – 1543) : nhà thiên văn học người Ba Lan.

- Thiên văn học: ngành nghiên cứu các vật thể trong vũ trụ.

- Tà thuyết: lí thuyết nhảm nhí, sai trái

- Ga-li-lê (1564 – 1642): nhà thiên văn học người I-ta-li-a.

- Chân lí: lẽ phải

2. Ý nghĩa

Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm bảo vệ chân lí khoa học.

3. Nội dung bài học

Câu 1: Ý kiến của Cô-péc-ních có điể gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ?

Trả lời:

Thời đó, người ta cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và các vì sao phải quay xung quanh nó. Cô-péc-ních đã chứng minh điều ngược lại: chính trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời.

Câu 2: Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì? Vì sao toà án lúc ấy xử phạt ông?

Trả lời:

Ga-li-lê viết sách nhằm ủng hộ tư tưởng khoa học của Cô-péc-ních.

Toà án xử phạt Ga-li-lê vì cho rằng ông đã chống đối quan điểm của giáo hội, nói ngược với những lời phán bảo của Chúa trời.

Câu 3: Lòng dũng cảm của Cô-péc-ních và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ nào?

Trả lời:

Hai nhà bác học đã dám nói ngược với lời phán bảo của Chúa trời, tức là đối lập với quan điểm của Giáo hội lúc bấy giờ, mặc dù họ biết việc  làm đó sẽ nguy hại đến tính mạng. Ga-li-lê đã phải trải qua những năm tháng cuối đời trong cảnh tù đày vì bảo vệ lí tưởng khoa học.

II. Hướng dẫn đọc diễn cảm

Đọc diễn cảm bài văn với giọng kể rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng ca ngợi lòng dũng cảm bảo vệ chân lí khoa học của hai nhà bác học Cô-péc-ních và Ga-li-lê.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!