Luyện BTTN MÔN TOÁN - Lớp 5

Mở đầu lớp 5 cùng chương Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích giúp con nhớ lại kiến thức đã học về phân số đã học ở lớp 4, nắm vững cách giải cách bài toán liên quan đến tỉ lệ, đồng thời bổ sung kiến thức về các đơn vị đo diện tích.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Hệ thống bài tập Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích có đáp án, lời giải chi tiết với phương pháp giải giúp các con ôn tập các kiến thức đã học về phân số ở lớp dưới như khái niệm phân số, cách so sánh hai phân số, các phép tính với phân số. Đồng thời giúp các con ôn tập cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số, tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số và bổ sung kiến thức về giải toán liên quan đến tỉ lệ ...

Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.