Luyện BTTN MÔN TOÁN - Lớp 5

Chương Số thập phân. Các phép tính với số thập phân là chương gồm các kiến thức mới đầu tiên trong chương trình toán lớp 5. Nội dung của chương cho ta biết được định nghĩa, cách đọc, viết số thập phân; biết cách thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân cũng như giải các bài toán có lời văn về tỉ số phần trăm.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bài tập Số thập phân. Các phép tính với số thập phân giúp các con ôn tập về khái niệm số thập phân, số thập phân bằng nhau, cách so sánh hai số thập phân, cách viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân; luyện tập về phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân cũng như giải toán có lời văn liên quan đến tỉ số phần trăm. Các bài tập trên trang Vungoi.vn có đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các con nắm rõ các nội dung này.

Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.