Luyện BTTN MÔN TOÁN - Lớp 5

Ôn tập cuôi năm Toán 5 giúp các con ôn tập toàn bộ kiến thức về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng và các phép tính với các số đo đó, củng cố lí thuyêt về hình học và phương pháp giải của các dạng toán có lời văn quan trọng.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập Ôn tập cuối năm có đáp án và lời giải chi tiết giúp các con ôn tập kiến thức về phân số, số thập phân, số đo đại lượng; các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên, số thập phân, phân số, các số đo thời gian. Đồng thời củng cố kiến thức về các tính diện tích các hình như hình tam giác, hình thang, hình tròn; cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương; cách giải các dạng toán đã học như tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó, ...

Nếu các con còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.