Luyện BTTN MÔN TOÁN - Lớp 5

Thử sức đầu năm học mới với Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm giúp con nhớ lại kiến thức đã học đã học ở lớp 4 như các phép tính với số tự nhiên, ôn tập về bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng; phân số và các phép tính với phân số cùng cách giải các dạng toán quan trọng như tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số, tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số ...

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. 

Hệ thống đề thi khảo sát chất lượng đầu năm có đáp án, lời giải chi tiết với phương pháp giải giúp các con ôn tập các kiến thức đã học về phân số ở lớp dưới như các phép tính với số tự nhiên; khái niệm phân số, cách so sánh hai phân số, các phép tính với phân số. Đồng thời giúp các con ôn tập cách giải bài toán tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số, tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số ...