LUYỆN CHỦ ĐỀ Chính tả: Ai là thủy tổ của loài người? ; Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động; Cửa sông; Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài) Lớp 5

NHẬN BIẾT (6%)

THÔNG HIỂU (56%)

VẬN DỤNG (25%)

VẬN DỤNG CAO (13%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện