LUYỆN CHỦ ĐỀ Chính tả: Hà Nội; Cao Bằng; Núi non hùng vĩ; Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam) Lớp 5

NHẬN BIẾT (13%)

THÔNG HIỂU (27%)

VẬN DỤNG (47%)

VẬN DỤNG CAO (13%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện