LUYỆN CHỦ ĐỀ Chính tả: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực; Cánh cam lạc mẹ; Trí dũng song toàn; Phân biệt âm đầu r/d/gi; âm chính o/ô; dấu hỏi/dấu ngã Lớp 5

THÔNG HIỂU (13%)

VẬN DỤNG (87%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện