LUYỆN CHỦ ĐỀ Chính tả: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà; Cách viết những từ có chứa âm đầu n/l hoặc âm cuối n/ng Lớp 5

NHẬN BIẾT (30%)

THÔNG HIỂU (10%)

VẬN DỤNG (60%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện