LUYỆN CHỦ ĐỀ Tập đọc: Nghìn năm văn hiến Lớp 5

NHẬN BIẾT (20%)

THÔNG HIỂU (50%)

VẬN DỤNG (20%)

VẬN DỤNG CAO (10%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Đọc kỹ bài tập đọc “Nghìn năm văn hiến” và cho biết đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên vì điều gì?

Nghìn năm văn hiến

      Đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Thủ đô Hà Nội, ngôi trường được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, khách nước ngoài không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng từ năm 1075, nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ. Ngót 10 thế kỉ, tính từ khoa thi năm 1075 đến khoa thi cuối cùng năm 1919, các triều vua Việt Nam đã tổ chức được 185 khoa thi, lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ.

      Ngày nay, khách vào thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn thấy bên giếng Thiên Quang, dưới những hàng muỗm già cổ kính, 82 tấm bia khắc tên tuổi 1306 vị tiến sĩ từ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779 như chứng tích về một nền văn hiến lâu đời.

NGUYỄN HOÀNG

Văn hiến: truyền thống văn hoá lâu đời và tốt đẹp.

Văn Miếu: nơi thờ Khổng Tử và những người có công mở mang giáo dục thời xưa.

Quốc Tử Giám: trường Nho học cao cấp thời xưa, đặt ở khu vực Văn Miếu.

Tiến sĩ: ở đây chỉ người đỗ trong kì thi quốc gia về Nho học thời xưa (thi Hội).

Chứng tích: vết tích hay hiện vật còn lưu lại làm chứng cho một sự việc đã qua.