Chính tả: Đất nước; Cô gái của tương lai; Tà áo dài Việt Nam; Luyện tập viết hoa huân chương, danh hiệu, giải thưởng

I. Nhớ - viết: Đất nước

                                    Mùa thu nay khác rồi

                                    Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi

                                    Gió thổi rừng tre phấp phới

                                    Trời thu thay áo mới

                                    Trong biếc nói cười thiết tha

           

                                    Trời xanh đây là của chúng ta

                                    Núi rừng đây là của chúng ta

                                    Những cánh đồng bát ngát

                                    Những ngả đường bát ngát

                                    Những dòng sông đỏ nặng phù sa

 

                                    Nước chúng ta

                                    Nước những người chưa bao giờ khuất

                                    Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất

                                    Những buổi ngày xưa vọng nói về

II. Nghe – viết: Cô gái của tương lai

Cô gái của tương lai

Qua một cuộc thi trên mạng in-tơ-nét, cô bé Lan Anh 15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên thế giới năm 2000 (tổ chức tại Ốt-xtrây-li-a). Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo. Trong mọi cuộc gặp gỡ quốc tế, Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh. Nhìn vào những gì Lan Anh đã làm được hôm nay, có thể tin rằng em chính là một trong những mẫu người của tương lai

 

III. Nghe – viết: Tà áo dài Việt Nam

Tà áo dài Việt Nam

            Áo dài phụ nữ có hai loại: áo tứ thân và áo năm thân. Phổ biến hơn là áo tứ thân, được may từ bốn mảnh vải, hai mảnh sau ghép liền ở giữa sống  lưng. Đằng trước là hai vạt áo, không có khuy, khi mặc bỏ buông hoặc buộc thắt vào nhau. Áo năm thân cũng may như áo tứ thân, chỉ có điều vạt trước phía trái may ghép từ hai thân vải, thành ra rộng gấp đôi vạt vải.

            Từ những năm 30 của thế kỉ XX, chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến dần thành chiếc áo dài tân thời.

IV. Luyện tập viết hoa huân chương, danh hiệu, giải thưởng

Tên huân chương, danh hiệu, giải thưởng được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó.

VD:

Huân chương Kháng chiến

Giải thưởng Hồ Chí Minh

Luyện bài tập vận dụng tại đây!