Chính tả: Luật bảo vệ môi trường; Phân biệt âm đầu l/n, âm cuối n/ng

I. Nghe – viết: Luật Bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ môi trường

Điều 3, khoản 3

“Hoạt động bảo vệ môi trường” là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.

II. Phân biệt âm đầu l/n, âm cuối n/ng

1. Phân biệt âm đầu l/n

- Một số từ có âm đầu là l: thích lắm, lấm tấm, tiền lương, lương thiện, ngọn lửa, lá cây,…

- Một số từ có âm đầu là n: nắm tay, cây nấm, nương rẫy, non nửa, một nửa, na ná, náo nức, nóng nực, nôn nóng,…..

2. Phân biệt âm cuối n/ng

- Một số từ có âm cuối là n: con trăn, dân làng, người dân, nhân dân, răn dạy, lượn lờ, bay lượn,….

Một số từ có âm cuối là ng: ánh trăng, vầng trăng, dâng hiến, hiến dâng, cái răng, răng hàm, răng cửa, số lượng, khối lượng, oang oang, leng keng, sang sảng,…..

Luyện bài tập vận dụng tại đây!