Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

I. Những phẩm chất đặc trưng của nam và nữ

- Những phẩm chất đặc trưng của nam: dũng cảm, cao thượng, năng nổ, thích ứng được với mọi hoàn cảnh,…

- Những phẩm chất đặc trưng của nữ: dịu dàng, khoan dung, cần mẫn, biết quan tâm đến mọi người,…

II. Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

- Dũng cảm: dám đương đầu với sức chống đối, với nguy hiểm để làm những việc nên làm.

- Cao thượng: cao cả, vượt lên trên những cái tầm thường, nhỏ nhen.

- Năng nổ: ham hoạt động, hăng hái và chủ động trong mọi công việc chung.

- Dịu dàng: gây cảm giác dễ chịu, tác động êm đẹp đến các giác quan hoặc tinh thần.

- Khoan dung: rộng lượng tha thứ cho người có lỗi lầm.

- Cần mẫn: siêng năng và lanh lợi.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!