Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa

I. Khái niệm Từ trái nghĩa

Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.

Ví dụ: xấu – đẹp, hiền lành – ghê gớm, thấp – cao,…

II. Tác dụng của việc đặt các từ trái nghĩa cạnh nhau:

Làm nổi bật những sự vật, sự việc, hành động, trạng thái,… đối lập nhau.

VD: Ông nội em thương yêu tất cả các cháu của mình, ông chẳng ghét bỏ một đứa nào cả.

-> Đặt hai từ trái nghĩa thương yêu – ghét bỏ trong một câu có tác dụng càng nhấn mạnh hơn vào tình thương yêu, tình cảm mà ông dành cho các cháu của mình là vô bờ bến.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!