Tập đọc: Công việc đầu tiên

I. Hiểu bài

1. Từ khó

- Nguyễn Thị Định (1920 – 1992) Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; tên tuổi bà gắn liền với phong trào đồng khởi và “đội quân tóc dài” được khai sinh từ Bến Tre, quê hương bà.

- Truyền đơn: tờ giấy nhỏ có nội dung tuyên truyền chính trị

- Chờ (tiếng Nam Bộ): chứ

- Rủi: không may

- Lính mã tà (tiếng Nam Bộ): cảnh sát thời Pháp thuộc

- Thoát li: rời gia đình để tham gia tổ chức Cách mạng

2. Ý nghĩa bài học

Nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho Cách mạng.

3. Nội dung bài học

Câu 1: Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là gì?

Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út đó là:  Rải truyền đơn

Câu 2: Những chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận được công việc này?

Chi tiết cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận được công việc đầu tiên này đó là: Bồn chồn, thấp thỏm, ngủ không yên, nửa đêm ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn.

Câu 3: Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn?

Để rải hết truyền đơn chị Út đã nghĩ ra cách:

Ba giờ sáng, chị giả đi bán cá như mọi bận. Tay bê rổ cá, bó truyền đơn giắt trên lưng quần. Chị rảo bước, truyền đơn từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng sáng tỏ.

Câu 4: Vì sao chị Út muốn được thoát li?

Chị Út muốn được thoát li vì: chị Út yêu nước, ham hoạt động, muốn được làm thật nhiều việc cho cách mạng

II. Hướng dẫn đọc diễn cảm

Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài

Luyện bài tập vận dụng tại đây!