Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

I. Hiểu bài

1. Từ khó

- Quyền : những điều được hưởng, được làm, được yêu cầu theo quy ước chung trong cộng đồng và theo quy định của pháp luật.

- Chăm sóc sức khỏe ban đầu: hoạt động bảo vệ sức khỏe nhân dân ở tuyến y tế cơ sở (hướng dẫn ăn ở sạch, tiêm chủng, chữa bệnh thông thường,..)

- Công lập: do Nhà nước lập ra và cấp tiền hoạt động

- Bản sắc: đặc điểm riêng làm cho một sự vật phân biệt với sự vật khác

2. Ý nghĩa bài học

Trẻ em có quyền được bảo vệ, chăm sóc; được học tập; được vui chơi, giải trí. Đồng thời các em cũng có bổn phận phải quan tâm, chăm sóc yêu thương gia đình và giúp đỡ những người xung quanh mình. Bên cạnh đó các em có bổn phận phải học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội.

3. Nội dung bài học

Câu 1: Những điều luật nào trong bài nêu lên quyền của trẻ em?

Điều luật trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nêu lên quyền của trẻ em đó là điều 15, điều 16 và điều 17

Câu 2: Đặt tên cho mỗi điều luật nói trên

- Điều 15: Quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của trẻ em

- Điều 16: Quyền được học tập của trẻ em

- Điều 17: Quyền được vui chơi, giải trí lành mạnh của trẻ em

- Điều 21: Bổn phận của trẻ em

Câu 3: Nêu những  bổn phận của trẻ em được quy định trong luật

Những bổn phận của trẻ em được quy  định trong điều 21:

- Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ; đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình.

- Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường.

II. Hướng dẫn đọc diễn cảm

Đọc lưu loát, rõ ràng. Đọc với giọng thông báo rõ ràng: ngắt giọng làm rõ từng điều luật, từng khoản mục

Luyện bài tập vận dụng tại đây!