Tập đọc: Út Vịnh

I. Hiểu bài

1. Từ khó

Thanh ray: thanh thép hoặc sắt ghép nối với nhau thành hai đường song  song để tạo thành đường cho tàu hỏa, tàu điện hay xe goòng chạy qua

2. Ý nghĩa bài học

Ca ngợi Út Vịnh có ý thức của một chủ nhân tương lai, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt, dũng cảm cứu em nhỏ.

3. Nội dung bài học

Câu 1: Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố gì?

Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường gặp phải các sự cố:

- Lúc thì, tảng đá nằm chềnh ềnh trên đường tàu chạy

- Lúc thì ai đó tháo cả ốc gắn các thanh ray

- Lắm khi trẻ chăn trâu  còn ném đá lên tàu

Câu 2: Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt?

Để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt, Út Vịnh nhận nhiệm vụ khó nhất là thuyết phục Sơn – một bạn rất nghịch, thường chạy trên đường tàu thả diều

Câu 3: Út Vịnh đã hành động như thế nào để cứu hai em nhỏ đang chơi trên đường tàu?

Để cứu hai em nhỏ đang chơi trên đường tàu, Út Vịnh đã lao ra khỏi nhà như tên bắn, la lớn báo tàu hỏa đến. Hoa giật mình, ngã lăn khỏi đường tàu, còn Lan đứng ngây người, khóc thét. Đoàn tàu ầm ầm lao tới. Vịnh nhào tới ôm Lan, lao xuống mép ruộng.

Câu 4: Em học tập được gì ở Út Vịnh?

Điều mà bản thân em học tập được ở Út Vịnh đó là:

- Ý thức trách nhiệm, tôn trọng quy định về an toàn giao thông

- Tình thần dũng cảm, nhanh trí khi giải cứu các em nhỏ

II. Hướng dẫn đọc diễn cảm

Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn

Luyện bài tập vận dụng tại đây!