Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)

I. Cách viết mở bài

Có hai cách viết mở bài là: Mở bài trực tiếp và Mở bài gián tiếp

- Mở bài trực tiếp: Kể ngay vào việc (bài văn kể chuyện) hoặc giới thiệu ngay đối tượng được tả (bài văn miêu tả)

- Mở bài gián tiếp: Nói chuyện khác để dẫn vào chuyện (hoặc vào đối tượng) định kể (hoặc tả)

II. Cách viết kết bài

Có hai cách viết kết bài là: Kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng

- Kết bài mở rộng: Sau khi cho biết kết cục, có lời bình luận thêm.

- Kết bài không mở rộng: Cho biết kết cục, không bình luận thêm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!