Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

I. Những điều kiện quan trọng và căn bản trong thuyết trình, tranh luận

- Phải có hiểu biết về vấn đề thuyết trình, tranh luận – nếu không có hiểu biết về vấn đề thuyết trình, tranh luận thì không thể nào tham gia được vào cuộc thuyết trình đó và bản thân cũng không thể thu được nhiều điều bổ ích từ đó.

- Phải có ý kiến riêng về vấn đề được thuyết trình, tranh luận – Không có ý kiến riêng nghĩa là không hiểu sâu sắc vấn đề, hoặc không dám bày tỏ ý kiến riêng, sẽ nói dựa, nói theo người khác.

- Phải biết cách nêu lí lẽ và dẫn chứng – có ý kiến rồi còn phải biết cách trình bày, lập luận để thuyết phục người đối thoại.

Phải nói theo ý kiến của số đông không phải điều kiện của thuyết trình, tranh luận. Khi tranh luận, không nhất thiết ý kiến của số đông là đúng. Người tham gia, thuyết trình, tranh luận cần có bản lĩnh, có suy nghĩ riêng, biết đưa lí lẽ và dẫn chứng để bảo vệ ý kiến, thuyết phục mọi người.

II. Tác phong, thái độ thuyết trình, tranh luận

Biết cách diễn đạt ngắn gọn và có thái độ bình tĩnh, tự tin, tôn trọng người cùng tranh luận.

Trong khi tranh luận phải nêu được lý lẽ và dẫn chứng để tăng sức thuyết phục.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!