Luyện bài tập trắc nghiệm MÔN TOÁN Lớp 6

Bài tập chương Ôn tập bổ túc về số tự nhiên gồm các chuyên đề bài tập có đáp án, lời giải chi tiết và phương pháp cụ thể về phép cộng trừ nhân chia số tự nhiên, lũy thừa, ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất ...giúp các em ghi nhớ kiến thức và hoàn thành tốt các bài tập cùng các bài kiểm tra trên lớp.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập Ôn tập bổ túc về số tự nhiên gồm các bài tập từ dễ đến khó có phương pháp, đáp án và lời giải chi tiết giúp các em củng cố và ôn luyện lại kiến thức cuối cấp Tiểu học và hoàn thành tốt các bài tập ở dạng toán mới hơn.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Lịch phát hành môn học

Môn Toán - KNTT

01-09-2021

Môn Văn - KNTT

01-09-2021

Lịch Sử và Địa lí - KNTT

01-09-2021

Môn Anh (Global sucess) - KNTT

01-09-2021

Khoa học tự nhiên - KNTT

01-09-2021