LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 18. Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X-Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Lớp 6

NHẬN BIẾT (42%)

THÔNG HIỂU (31%)

VẬN DỤNG (19%)

VẬN DỤNG CAO (8%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện