An toàn trong phòng thực hành

I. Quy định an toàn trong phòng thực hành

Phòng thực hành là nơi chứa các thiết bị, dụng cụ, mẫu vật, hóa chất,… để thực hiện các thí nghiệm, các bài thực hành. Là nơi có nhiều nguồn gây nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và học sinh.

Vì vậy, cần hiểu rõ các quy tắc an toàn để phòng tránh rủi ro và tai nạn có thể xảy ra khi học tập

Một số quy tắc trong phòng thực hành: 

 

 

Những việc cần làm trong phòng thực hành

 

Những việc không nên làm trong phòng thực hành
 

II. Kí hiệu cảnh báo trong phòng thí nghiệm

Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành giúp chúng ta chủ động phòng tránh và giảm thiểu các nguy hiểm.

Mỗi kí hiệu cảnh báo thường có hình dạng và màu sắc riêng để dễ nhận biết.

+ Kí hiệu cảnh báo cấm: hình tròn, viền đỏ, nền trắng.

 

 

+ Kí hiệu cảnh báo các khu vực nguy hiềm: hình tam giác đều, viền đen hoặc viền đỏ, nền vàng.

 

 

+ Kí hiệu cảnh báo nguy hiểm do hóa chât gây ra: hình vuông, viền đen, nền đỏ cam.

 

 

+ Kí hiệu cảnh báo chỉ dẫn thực hiện: hình chữ nhật, nền xanh hoặc đỏ.

 

 

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!